- Servicii de proiectare de linii electrice aeriene sau in cablu cu tensiuni intre 0.4 – 20kV si posturi de transformare

- Servicii de consultanta si asistenta tehnica

- Servicii de mentenanta preventiva si corectiva

- Lucrari de constructii montaj de instalatii electrice si alimentare cu energie electrica la tensiuni intre 0.4 – 20 kV

- Probe si verificari electrice

probe 02 2015-02-20 14.18.26

Post de transformare, echipamente de medie si joasa tensiune, celula stabilitate termica, trafo de putere, tablou joasa tensiune, capete terminale, post de transformare cu actionare din exterior, AAR